VYÚČTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKŮ

1) Trenér pošle vyplněnou tabulku "EKO podklady pro vyúčtování SCM_SPS.xls" na email reprezentace(@)sailing.cz, mike.maier(@)seznam.cz , sousekm(@)upcmail.cz

2) Po odsouhlasení SÚ bude přistoupeno k administrativnímu vyřešení s konkrétním členem SCM/SPS

3) Člen SCM/SPS vyúčtuje přidělený příspěvek pomocí formuláře F41 - Cestovní příkaz + F43 - Vyúčtování příspěvku člena RD, případně další doložené náklady (ubytování, startovné, náklady na provoz člunu atd.)

a. Sazba za 1 km je stanovena na 4,50 Kč/km (v případě 1 nebo 2 osob v autě) nebo 5,00 Kč/km (3 a více osoby nebo přívěs).

b. Zahraniční stravné se řídí v roce 2018 vyhláškou MF ČR č. 401/2017 Sb.

4) Člen SCM/SPS na konci roku podepíše jednu souhrnnou smlouvu na celkově přijaté dotace za celý rok