TECHNICKÉ

Zde je soupis základního vybavení závodníků lodní třídy 29er. Před odjezdem na závod nebo soustředění, si můžete odškrtat váš seznam. Vše je rozdělené do několika skupin.

Přestože je 29er One designovou třídou a všechny lodě jsou totožné a opouští loděnici v podstatě připravené k ježdění, existuje mnoho smysluplných vylepšení, které jachting zjednodušují, zrychlují a činí ho bezpečnějším. Některé ze zde popsaných bodů zabraňují možným nepříjemným překvapením, škodám na materiálu a časovým prostojům.

Pokud chceme dobře zvládnout taktiku jízdy na zadní vítr, je třeba si udělat důkladný obrázek celé situace. Do celkového pohledu musíme správně načasovat halzu, stále se držet v nejsilnějším větru, udržovat si čistý vítr a nenechat se zakrýt skupinou lodí a dobře si najet pro získání výhody na dalším kurzu.
K získání maximální rychlosti je...

Na 29eru je celá řada ovládacích prvků, které výrazně ovlivňují rychlost lodě. Nejúspěšnějším závodníkem bude ten, který jezdí na lodi nejčastěji, a zároveň v různých podmínkách.

Na obrázku je bílou čarou znázorněn obrys kosatky 29er. První věcí, kterou musíme pro správné nastavení trimu udělat, je najít těžiště plachty. Je to velmi jednoduché. Červená čára vede od horního rohu kosatky do středu paty plachty. Žlutá čára vede od zadního otěžového rohu do středu předního lemu. Můžete vést další čáru od předního spodního rohu...

Trim 29er

22.11.2017

Nastavení 29er takeláže ve slabém, středním a silném větru

Lodní třída 29er je jachtařským skifem pro mládež. Tato loď je velmi rychlá, ale zároveň poměrně vratká. Zvládnout jízdu na skifu je obrovský požitek, ale cesta k tomu je někdy trnitá. Dobrý skifař musí tedy pravidelně trénovat. Delší výpadek z přípravy znamená začínat opět od začátku. Návrat do původní formy sice netrvá tak dlouho, ale cílem je...

Cílem závodní strategie je protnout cílovou čáru v co nejkratším čase. Je to kurs, kterým by jste pluli, kdyby vás na závodní trati nijak neomezovali vaši soupeři. Dobrý stratég musí pohlížet na trať jako na celek a promýšlet všechny varianty s velkým předstihem.

Kormidlování

21.11.2017

Pokud si myslíte, že kormidlo slouží především k otáčení lodě, pak se hluboce mýlíte. Jakákoliv výchylka listu kormidla totiž loď nepředstavitelně zpomaluje. Jak tedy vést loď aniž bychom ji brzdili?

Komunikace

20.11.2017

Možná si ještě vzpomenete na staré jachtařské časy, kdy kosatníci na Fireballech zakládali "odbory." Jednalo se sice jen o recesi, ale určitě v tom byla i snaha o určité zviditelnění. Dříve prostě platilo, že kormidelní velel a sklízel slávu a kosatník dřel a mohl za vzniklé chyby. Doba se ale rapidně změnila a změnila se i práce posádky. Zatím co...


Základní délky lan plachetnice 29er

Grafické znázornění pravidel jachtingu

Technická pravidla lodní třídy 29er

Pravidla pro čísla na plachtě

Doporučené oblečení a vybavení

Interpretace pravidla 42 ZPJ