Zařazení závodníků do SCM pro rok 2019

20.12.2018

VV jednohlasně schválil návrh na zařazení závodníků do RDJ pro rok 2019 následovně:

Laser Radial: Benjamin Přikryl

Laser Radial: Vítězslav Moučka

Laser Radial: Klára Himmelová

Laser Standard: Jakub Halouzka

29er: Jaroslav Čermák - Petr Košťál

Jmenováním do RDJ nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů RDJ rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ.

Výkonný výbor dále jednohlasně schválil návrh trenéra na složení členů SCM pro rok 2019 následovně:

SCM 29er "A": Jaroslav Čermák - Petr Košťál, Adam Ott - David Muzikář, Michal Krsička - Lukáš Krsička, Anna Justová - Petr Tupý, Šimon Jurečka - Matěj Jurečka

SCM 29er "B": Jakub Dobrý - Tereza Dobrá, Barbara Pavlíková - Anna Taubnerová, Alex Nahodil - Jan Sušil, Markéta Bauerová - Vanda Paigerová, Lucie Košatová - Lukáš Košata, Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec, Tibor Neveloš - Adam Neveloš

Jmenováním do SCM nevzniká automaticky nárok na finanční podporu jednotlivých členů. O míře a způsobu finanční podpory každého z členů SCM rozhodne Výkonný výbor ČSJ na základě návrhu sportovního úseku ČSJ.

VV jednohlasně schválil návrh trenéra SCM 29er na přidělení lodí ČSJ pro rok 2019 následujícím posádkám:

1. Jaroslav Čermák - Petr Košťál

2. Michal Krsička - Lukáš Krsička

3. Anna Justová - Petr Tupý

4. Šimon Jurečka - Matěj Jurečka

5. Jakub Dobrý - Tereza Dobrá

6. Barbara Pavlíková - Anna Taubnerová

7. Alex Nahodil - Jan Sušil

8. Lucie Košatová - Lukáš Košata

9. Tadeáš Tkadlec - Adam Hudec

10. Tibor Neveloš - Adam Neveloš

Sledujte tyto webové stránky, kde bude seznam postupně doplněn do sekce INFO, aby každý věděl, jaká loď mu bude přidělena.

V kalendáři se pak objeví termín plánovaného lednového setkání se závodníky a rodiči, které proběhne s největší pravděpodobností v Praze. 

Do konce ledna budou doladěny tréninkové plány a podrobný kalendář závodů a soustředění. Chystáme také projekt "JACHTING HLEDÁ SKIFFMEISTRA," o kterém vás budeme na setkání informovat.

Krásné vánoce vám všem.