Trénink na Nechranicích

06.05.2020

Konec dubna byl pro Sportovní centrum mládeže ve znamení návratu k vodě a k jachtingu. Bylo třeba vytvořit velmi speciální podmínky, za což patří obrovské poděkování CSCN (YC CERE) na Nechranicích. Umožnili nám uskladnění věcí, využití sportovního areálu atd. Vše za přísných hygienických opatřeních. Bylo třeba dbát na rozestupy jachtařů, roušky, rozestupy v lavicích v učebně, fyzický trénink byl také v jiném režimu. Hodně komunikace probíhalo přes vysílačky a tak jsme to společně všechno zvládli. Zájem ze strany závodníků byl veliký a počet trénujících se musel omezovat.

Celkem se nám na Nechranicích podařilo odtrénovat společně 14 dnů. Někteří závodníci si pak přidali další dny individuálního tréninku. Část týmu nadále trénuje v Brně a na Seči. Během přípravy jsme se zaměřili na detailní rozbor akcelerace, splouvání do návětří a couvání, dvojobratům a dalším cvičením z oblasti předstartovních manévrů. Ve druhé fázi bylo na programu točení návětrné bóje a nácvik situací v bráně. Trénink byl samozřejmě komplexní, ale na tyto věci byl kladen důraz. Zkoušeli jsme také novou aplikaci na on-line sledování lodí a následné vyhodnocování daných rozjížděk.

Kromě CSCN patří poděkování také YC Tušimice za pomoc s parkováním člunu a velmi vřelý přístup. Vše by se neobešlo bez rodičů, kteří dobře chápou danou situaci a maximálně podporují své děti a jejich účast na akcích SCM.