Nechranický skluz

18.03.2019

První pohárový závod lodních tříd RS Feva, RS500, RS Aero a 29er - Nechranický skluz, proběhne od pátku 19.4. do soboty 20.4. (neděle 21.4. zůstává rezervním dnem v případě nepřízně počasí).

Stránky závodu: https://www.cere.cz/cz/skluz-2019.html

Začněte se přihlašovat do závodu: https://cere.inrs.cz/rs

Dále připomínáme, že vzhledem k tomu, že se jedná o jeden z prvních závodů sezóny je třeba si překontrolovat zda-li mají všichni platné registrační číslo - licenci prostřednictvím webu ČSJ www.sailing.cz a zároveň je třeba, aby všichni závodníci měli platné lékařské prohlídky!
Závodu bude předcházet soustředění lodní třídy RS Feva a 29er. 

Vypsání závodu

Pořadatel:

Yacht Club CERE (www.cere.cz) ve spolupráci s Czech Sailing Centre Nechranice (www.cscn.cz).

Pravidla:

Závod bude řízen pravidly, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu. The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing.

Hlavní rozhodčí:

Václav Brabec

Lokalita:

Czech Sailing Centre Nechranice Vikletice 48 Chbany, 438 01 https://www.cscn.cz/kontakt

Termín:

19. 04. - 20. 04. 2019 (21.04.2019 - rezervní den)

Časový plán závodu:

První závodní den: 8.30 - 9.30: registrace 10.00: zahajovací ceremoniál 

12.00 - 18.00: rozjížďky 19.00: večeře pro závodníky 

Druhý závodní den 8.00 - 9.00: snídaně pro závodníky 10.00 - 17.00: rozjížďky 18.00: vyhlášení výsledků 

Startovné:

29er, RS Feva, RS500: 1.000,- Kč při registraci a platbě online (při registraci a platbě v první den závodu je startovné navýšeno o 200,- Kč) 

Online registrace otevřena:

1.1.2019 - 15.4.2019 přes Registrační portál YC CERE

Startovné zahrnuje:

Kempovné, 1x večeře, 2x snídaně Camping fee, 1x dinner, 2x breakfast

Závodní plocha:

Nechranice

Plachetní směrnice:

Plachetní směrnice jsou tvořeny směrnicemi ZPJ Dodatek S - Standardní plachetní směrnice, a doplňujícími plachetními směrnicemi, které jsou vyvěšeny na oficinální vývěsní tabuli. 

Doprovodné čluny:

Doprovodné čluny musí mít platné povolení od Krajského úřadu v Ústí n. Labem pro plavbu na Nechranicích. Pro koordinaci těchto povolení lze kontaktovat pořadatele před 1.3.2019. Doprovodné čluny musí registrovat u pořadatele. 

Prohlášení:

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Pořadatel, Závodní komise, Jury nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem. 

Pojištění:

Každý účastník, včetně doprovodných lodí, musí mít pojištění odpovědnosti třetí straně s minimální výší plnění 9.000.000,-. Kč. 

Kontakt:

Václav Brabec