Jachting hledá Skiffmeistera

04.01.2019

Sportovní centrum mládeže lodní třídy 29er vyhlásilo soutěž "Jachting hledá Skiffmeistera." Jedná se o bodování členů SCM jehož cílem je maximální zvýšení a následné ohodnocení aktivity jejich výkonnosti. Bude bodován počet dnů na vodě. Hodnotit se bude také fyzická příprava a další sportovní činnost. Částečně bude přihlédnuto i na investice do kvalitního jachtařského vybavení. Hlavní důraz pak bude kladen na aktivitu během tréninků a soustředění, na přípravu lodě a vybavení, znalostní testy, ale nebudou chybět i dovednostní soutěže, nácvik záchrany i bezpečnostních situací apod. Body lze získat za vztah k přírodě a úklid pobřeží a v neposlední řadě za fair play.

Hodnotící tabulku naleznou členové SCM na webových stránkách v tabulkách google, kam jim bude umožněn přístup. 

Celá soutěž bude průběžně vyhodnocována a informace budou součástí pravidelných měsíčních hlášení trenéra SCM. K výsledkům bude přihlédnuto během přerozdělování prostředků. Třída se sama pokusí získat ceny pro ohodnocení těch nejaktivnějších "Skiffmeisterů." Zároveň byla podána žádost o podporu na VV ČSJ. 

Více o chystané soutěži "Jachting hledá Skiffmeistera," o tréninkových plánech, chystaných akcích a průběhu sezóny, se dozvíte na setkání s trenérem dne 15. ledna 2019 v 17:30h v YC CERE v Praze. Těším se na závodníky i rodiče a osobní trenéry. V průběhu setkání zodpovím všechny důležité dotazy.


David Křížek - trenér Sportovního centra mládeže a autor soutěže