CZECH 29ER EUROCUP 2020

LIPNO REGATTA - EUROCUP, CZECH & SLOVAK CHAMPIONSHIP, CZECH NATIONALS

AUGUST 28th-30th                                                       28.-30. SRPNA


Dear competitors,

It is my great honour to invite you to the Czech 29er Nationals & Eurocup. This feast of sailing will take place at Lake Lipno, which is the best place that the Czech Republic can offer for sailing - being in the middle of nature with steady winds - two valuable things that we can all appreciate as sailors.

Our motto is: We don't want to organize a regular regattas, we want to organize the most unforgettable regatta, which everyone will have extraordinary memories of for a life time.

I am really looking forward to seeing you all at Lake Lipno in August!

Vaclav Brabec, Czech Sailing Association


Regatta schedule            Program závodu

Thursday, August 27th                                                               Čtvrtek, 27. srpna

18:00 - 20:00  Registration                                          Registrace

Friday, August 28th                                                         Pátek, 28. srpna

08:30 - 09:30 Registration                                           Registrace

10:00 Opening ceremony and competitors briefing    Zahájení závodu a briefing závodníků

11:30 Warning signal                                                      Vyzývací znamení 

Saturday, August 29th                                                     Sobota, 29. srpna

TBA / bude oznámeno Races                                         Rozjížďky

Sunday, August 30th                                                        Neděle, 30. srpna

TBA / bude oznámeno Races                                         Rozjížďky

15:00 No warning signal after this time                      Poslední možný start

16:30 Closing ceremony                                                Vyhlášení výsledků


Entry Fee                        Startovné

Entered before 20th August 2020 / Registrace před 20.8.2020 - 40€ / 1000 CZK

Entered after 20th August 2020/ Registrace na místě nebo po 20.8.2020 - 50€ / 1250 CZK

Notice of Race


Organizing authority and venue

Organizing authority (OA) is Jachetni Klub Cerna v Posumavi cooperation with Czech Sailing Association (CSA).

Venue: Cerna v Posumavi 183, 382 23, Czech Republic

Rules

The regatta will be governed by the rules as defined in the Racing Rules of Sailing (RRS)

The Sailing Instructions may change some rules.

If there is a conflict between Czech and English text and no other fair solution is to be found, the English text will take precedence

Advertising

Advertising is permitted in accordance with the class rules and World Sailing Regulation 20.

Boats may be required to display advertising chosen and/or supplied by the OA

Eligibility and Entries

The regatta is open to all boats of the 29er, 420 and Laser Radial classes. 

Eligible boats may enter by:

(a) completing the on-line entry form on the event website www.sailing.cz/noticeboard/201331 or

(b) completing the entry form in the Race Office during the opening hours.

Entry fee

The entry fee for this event is listed in the Appendix A of this NoR.

Race Schedule

Regatta schedule is shown in Appendix B of this NoR.

Registration

At the registration each boat shall confirm its entry for the regatta. In addition, the following should be confirmed or submitted:

(a) a completed Parent's / Guardian consent form signed by the responsible parent or guardian of all competitors aged 18 or under on 28th of August 2020,

(b) license numbers for any competitor residing in the Czech Republic (NoR 1.3)

Forms are available for download on the event website.

Sailing Instructions

Sailing Instructions will be issued on the event website and can be downloaded. These documents will also be available upon the registration or on the Official notice board (ONB).

Race area

The racing area will be on Lake Lipno.

Race management intentions

12 races are scheduled for 29er and 420 classes.

9 races are scheduled for Laser Radial class

Separate racing area may be set if there will be more than 25 entries in 29er class.

Support (coach) boats

Support (coach) boats are requested to inform OA in advance by e-mail (address below) when entering and must register before the first start of a race and shall be marked with a number on a clearly visible place. This number will be supplied by the OA.

All support boats shall comply with local and event regulations.

Each support boat must carry a VHF radio.

Safety and Radio communication

A boat shall neither make radio transmissions while racing nor receive radio communications not available to all boats. This restriction also applies to mobile telephones. The VHF is to be used solely for safety communication.

Scoring

RRS Appendix A will be used.

Four races are required to be completed to constitute a Czech National Championship.

One race is required to be completed to constitute a series.


Disclaimer of Liability

Competitors participate in the regatta entirely at their own risk. See RRS 4, Decision to Race. OA, the Race Committee, Jury and any other parties and/or persons involved in the organization of the races and persons who are being used by these parties, will not accept any liability for material damage or personal injury or death sustained, direct or indirect, in conjunction with or prior to, during, or after the regatta.

Insurance

Each participating boat, including support boats, shall be insured with a valid third-party Liability Insurance with a minimum cover of 9.000.000 CZK (approx. 350000 €) per event or the equivalent.

Photography Consent

By entering the regatta all competitors accept that they may be photographed and/or videotaped participating in the regatta and/or using regatta facilities and they consent to the taking of such images and to the use, reuse, publication and republication of such images in any media, in conjunction with the competitors name or not, without compensation and without the competitors approval of such images or any use thereof.

Vypsání závodu


Pořadatel a místo konání

Pořadatelem je Jachetní klub Černá v Pošumaví ve spolupráci s Českým svazem jachtingu.

Místo konání: Černá v Pošumaví 183, 382 23, Česká republika

Pravidla

Závod bude řízen dle pravidel, jak je definováno v Závodních pravidlech jachtingu.

Některá pravidla mohou být změněna Plachetními směrnicemi.

V případě rozporu mezi českou a anglickou verzí a není možné najít jiné spravedlivé řešení, anglická verze rozhodne.

Reklama

Reklama je povolená dle Třídových pravidel a World Sailing předpisu 20.


Lodě budou můžou být povinny nést reklamu pořadatele.

Přihlášky

Závod je určen pro lodní třídy 29er, 420 a Laser Radial.


Lodě se mohou přihlásit:

(a) vyplněním přihlášky na webových stránkách závodu: www.sailing.cz/noticeboard/201331 nebo

(b) vyplnění přihlášky v kanceláři závodu v určené době.


Startovné

Výše startovného je uvedeno v Příloze A tohoto Vypsání závodu.

Časový program

Časový program závodu je uveden v Příloze B tohoto Vypsání závodu.

Registrace

Při registraci musí každá loď potvrdit přihlášku lodě. Navíc následující musí být předloženo nebo potvrzeno:

(a) vyplněné prohlášení Rodičů/odpovědné osoby (pro všechny závodníky mladší než 18 let).

(b) seznam registračních čísel (čeští závodníci).

Formuláře budou k dispozici ke stažení na stránkách závodu.


Plachetní směrnice

Plachetní směrnice budou zveřejněny a k dispozici ke stažení na stránkách závodu. Tyto dokumenty budou k dispozici při registraci a rovněž dostupné na nástěnce závodu.

Závodní plocha

Závodní plocha bude na Lipenské přehradě.

Plán závodní komise

12 rozjížděk je plánováno pro lodní třídy 29er a 420.

9 rozjížděk je plánováno pro lodní třídu Laser Radial.

V případě, že počet přihlášek v lodní třídě 29er přesáhne více než 25 lodí, pořadatel může rozhodnout o oddělení lodní třídy 29er na separátní okruh.

Doprovodné (trenérské) čluny

Doprovodné (trenérské) čluny musí v předstihu informovat pořadatele a musí se registrovat před startem rozjížděk a musí být označeny číslem na viditelném místě. Tato čísla budou dodána pořadatelem.

Všechny doprovodné lodě musí splňovat legislativní požadavky.

Každá doprovodná loď musí mít VHF vysílačku.

Bezpečnostní komunikace

Loď, když závodí, nesmí vysílat nebo přijímat informace rádiem, které nejsou dostupné všem lodím. Toto omezení platí i pro mobilní telefony.

VHF vysílačku je možné používat pouze za účelem zajištění bezpečnosti.

Bodování

Dodatek A ZPJ se uplatní.

4 rozjížďky jsou vyžadovány pro platnost MČR.


1 rozjížďka je vyžadována pro platnost závodu.


Prohlášení

Závodníci se účastní závodu zcela na svoji vlastní odpovědnost. Pořadatel, Závodní komise, Jury nebo jiné strany a osoby, které se podílí na organizaci závodu, nepřijmou odpovědnost za materiální škody nebo zranění a smrt ve spojení ať přímém nebo nepřímém se závodem.


Pojištění

Každý účastník, včetně doprovodných lodí, musí mít pojištění odpovědnosti třetí straně s minimální výší plnění 9.000.000,-. Kč.


Souhlas s pořizováním fotografií a videa/filmu

Přihlášením k závodu všichni závodníci souhlasí, že mohou být v průběhu závadu nebo při využívání zázemí závodu fotografováni nebo filmováni a že tyto záznamy mohou být publikovány bez dalšího souhlasu nebo nároku na kompenzaci.


 • SVK - Bratislava 302 km - Liptovský Mikuláš 552 km - Senec 338 km
 • AUT - Wien 259 km - Salzburg 207 km - Linz 74 km
 • HUN - Budapešť 471 km - Balatonfüred 442 km - Segedín 637 km
 • GER - Berlin 542 km - Bonn 691 km - München - 281 km
 • SUI - Bern 708 km - Zurich 587 km - Genéve 860 km
 • POL - Warszava 813 km - Gdańsk 953 km - Poznań 630 km
 • FRA - Paris 1047 km - Marseille 1284 km - Nantes 1422 km
 • ITA - Roma 1142 km - Milano 779 km - Verona 654 km
 • GBR - London 794 miles - Liverpool 1018 miles - Southampton 870 miles
 • ESP - Madrid 2240 km - Barcelona 1644 km - Santander 1997 km

How to get there?

The closest airport is Linz in Austria (approx. 1h drive). The closest Czech airport is Prague (approx 3h drive). Rent cars available at both airports. If you are interested we can organize a transport for you.

Just let us know at brabec@sailing.cz

Accommodation

 • Accommodation "over the wall"
  The Camp Jestřábí offers cabbins just at the lakeside. There are also possibilites of camping or car-camping.
 • 5 minutes walk from the club! Sauna and glorious restaurant!
  Hotel Racek is the best option for accomodation in nice appartements with overlooking at the lake.
 • 5 minutes walk from the club! Spectacular views and great local restaurant!
  Hotel Jestrabi is the best option for accommodation in nice apartments overlooking the lake.

Do you have special wish? There is a bunch of accommodation possibilities in the village. Write us and we will help you with your requirements!

About lake Lipno area

The Šumava region is one of the most beautiful regions in the Czech Republic and is a great holiday destination for lots of activities.

We hope that our enthusiasm will convince you to come and compete at Czech 29er Eurocup 2020 and maybe spend your vacation here. Possibly this website can contribute to your pleasurable anticipation for your vacation in the Czech Republic!

For more information about the region, please visit this website.